รายละเอียดข่าวสาร

#

วันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด