รายละเอียดข่าวสาร

#

วันที่ 1 พฤษภาคม "วันแรงงานแห่งชาติ"

วันที่ 1 พฤษภาคม "วันแรงงานแห่งชาติ" หรือ "May day" คือวันแรงงานในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยถือเป็นวันเริ่มเข้าสู่ฤดูใหม่ทางเกษตรกรรม จึงมีการเฉลิมฉลองและหยุดงาน