เกี่ยวกับเรา

ส่วนข้อมูลบริษัท 

1. บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ด้วยประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบกลไก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯจึงได้คิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค โดยสินค้าของบริษัทฯได้จดทั้งสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า เพื่อคุ้มครองสิทธิทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นฐานรองรับการขายสินค้า ทั้ง 3 ช่องทาง คือ ตลาดร้านค้าในประเทศ, ตลาด OEM. และตลาดต่างประเทศ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าในกลุ่มประดับยนต์ โดยรวบรวมความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสายการผลิต การบริหารจัดการต่างๆ และทำตลาดด้วยจุดประสงค์หลัก ในการที่จะจัดเตรียมความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และให้การบริการดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด

2. นวัตกรรมและการออกแบบพัฒนาสินค้า
บริษัทฯ มีทีมงานในการออกแบบ, การวิจัย พัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของผู้บริโภคสูงสุด 
 
3. มาตรฐานคุณภาพ MECHANIC TESTING RESULT
สินค้าของบริษัทได้ผ่านมาตรฐานและมีการทดสอบจากสถาบันต่างๆ จึงเป็นที่นิยมและยอมรับจากค่ายรถยนต์ต่างๆ มากมาย เช่น TOYOTA, ISUZU, FORD, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN เป็นต้น
 
4. เครื่องหมายทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้มีการจดทั้งสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า เพื่อคุ้มครองสิทธิทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นฐานรองรับการขายสินค้า ทั้ง 3 ช่องทาง คือ ตลาดร้านค้าในประเทศ, ตลาด OEM. และ ตลาดต่างประเทศ
 
5.ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าส่งออก
                บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าเกี่ยวกับระบบป้องกันการโจรกรรมและสินค้าประดับยนต์ภายใต้แบรนด์ “ออร์โตล็อค” และ “ล็อคเทค กล่องส้ม” ทั้งในและต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์ล็อคเบรค-คลัทช์, อุปกรณ์ล็อคเกียร์รถยนต์, อุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่, ชุดสัญญาณถอยหลัง เป็นต้น 
 
 

 

บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก กรมส่งเสริมการส่งออก ให้เป็นผู้ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ประเภทสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย และเป็นที่ไว้วางใจจากทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในการส่งออกว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม 
 
                 สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออกจึงได้จัดงานพิธีมอบใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ และแขกผู้มีเกรียติเข้าร่วมงานรวมทั้งสื่อมวลชลเป็นจำนวนมาก
 
6. รางวัลนวัตกรรมการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
                 บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จ เป็นผู้นำนวัตกรรมการล็อค ล่าสุดได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของที่สุดนวัตกรรมการประดิษฐ์ รางวัล “IP Innovator & Creator Awards 2014 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์” อุปกรณ์ล็อคเบรก-คลัชท์ และอุปกรณ์ล็อคเกียร์ ภายใต้แบรนด์ Aorto Lock รายแรกและรายเดียวของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในงาน IPITEx 2014 (IP Innovation and Technology Expo 2014) ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค.57 ที่ ไบเทค บางนา
 
                บริษัทฯ ได้รับเกียรติในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดของคนไทยที่มีสิทธิบัตรการประดิษฐ์อุปกรณ์ล็อคเบรค-คลัทช์ และล็อคเกียร์ในการจดสิทธิบัตรทั้งในไทยและในต่างประเทศไปทั่วโลก
 

สิทธิบัตร